مشخصات فایل@بررسی نحوه و اهمیت و تاثیر آمادگي ذهني براي شركت در مسابقات ورزشی@

بررسی نحوه و اهمیت و تاثیر آمادگي ذهني براي شركت در مسابقات ورزشی|30016219|snp50656523|بررسی نحوه و اهمیت و تاثیر آمادگي ذهني براي شركت در مسابقات ورزشی
با ما همراه باشید با موضوع بررسی نحوه و اهمیت و تاثیر آمادگي ذهني براي شركت در مسابقات ورزشی

فرمت فایل: Wordتعداد صفحات: 20

ورزشكاري كه براي شركت در بازيهاي المپيك واجد شرايط است بايد با ورزشكاراني رقابت كند كه شايسته ،قوي ،قابل انعطاف ،قدرتمند و ماهر ميباشند.تمام اين افراد انرژي و وقت زيادي را صرف نموده اند ،تا ورزشكاري نمونه شوند.ولي به هر حال ،در نهايت فقط يك قهرمان و دو برنده مدال وجود خواهند داشت .اغلب تفاوت بين فردي كه مدال مي گيرد با فردي كه مقام مثلاً هشتم را مي آورد ،فقط عدم توفيق در احراز يك يا چند ثانيه بيشتر است.مصاحبه با ورزشكاراني كه موفق به احراز مقامهاي عالي شده اند اغلب نشان دهنده نوعي آمادگي است كه آنها را از سايرين متمايز مي سازد و از بين هر ده نفر از اين ورزشكاران بزرگ ،نه نفر اعلام نموده اند كه مدتي از نظر رواني دوره اي سخت و دشوار داشته اند.ورزشكاري كه مي خواهد با ساير ورزشكاران برجسته رقابت كند بايد در مورد آمادگي ذهني خود به درستي بيانديشند .انتظار برنده شدن فقط به اين دليل كه مسافت بيشتري را نسبت به ورزشكار ديگر طي كرده ايد و يا چون وزنه سنگين تري را بالا برده ايد كافي نيست .در تجزيه و تحليل نهايي اين موضوع بسيار مهم است كه بتوانيد تحت فشار شديد مسابقه ،آرامش خود را حفظ كنيد.اين بخش به ارائه راهنماييها و پيشنهاداتي جهت آماده سازي شما براي شركت در مسابقه مي پردازد.ورزشكاران مختلف بارها اين راهنمائيها را بكار برده و آن را امتحان نموده اند .به كار بستن اين نكات توسط ورزشكاران باعث شده است كه آنها در زمان مسابقه موفق به كسب ثبات در اجراي مهارتهايشان گردند.هر چند كه كاربرد اين روش معجزه نمي كند.و هيچ موفقيتي را نيز تضمين نمي نمايد .اما به هر حال با استفاده از اين روش مانع از بروز وقفه اي در جريان فعاليتهايشان و نيز عدم حصول آمادگي لازم براي شركت در مسابقه مي گرديد.چرخه پيروزيتحقيقاتي كه پيرامون روانشناسي ورزشي انجام شده ،نشان داده است كه اجراي مهارتهاي ورزشي بر اساس چرخه پيروزي قرار دارد.اين چرخه نشانگر رابطه بين نحوه احساس شما در مورد خودتان و اينكه احتمالاً در مسابقه چطور ظاهر مي شويد،مي باشد.اگر تصور مثبتي از خود داريد،احتمال بيشتري دارد كه طرز تلقي مثبتي نيز داشته باشيد.و اين موضوع به نوبه خود منجر به انتظارات بالاتري مي گردد.اين موضوع معمولاً منجر به بهبود رفتار(كمي زودتر به رختخواب رفتن يا وقت بيشتري را صرف آمادگي نمودن)مي شود.و اين ترتيب سطح اجراي مهارتها افزليش مي يابد.در نتيجه تصور مثبت شما از خودتان در پيشرفت بيشتر موثر خواهد بود.به هر حال اثرات يك تصور منفي از خود نيز به همان اندازه مي تواند قوي باشد،بنابر اين حفظ جهت چرخه به سمت مثبت بسيار حائز اهميت مي باشد.براي مطمئن شدن از اين موضوع ،ساده ترين راه،اطمينان يافتن از حضور شما در اكثريت جلسات تمرين و مسابقه مي باشد.ويكي از روشهاي اطمينان از تحقق آن،تعيين اهداف و مقاصد خودتان است.ميدانيم كه آمادگي كليد موفقيت است.يكبار يك ميليونر تكزاسي مي گفت كه براي موفقيت سه راز وجود دارد .اول اينكه ،افراد بايد بدانند كه از يك موقعيت معين دقيقاً چه مي خواهند نه بطور تقريبي و مبهم بلكه بطور اخص.بعد بايد مشخص گردد كه براي دستيابي به اين اهداف بايد چه بهايي بپردازند و چه فداكاريهائي انجام دهند.و بالاخره اينكه بايد آماده پرداخت اين بها و انجام اين فداكاريها باشندومتأسفانه ،بسياري از ورزشكاران فقط 2 مورد از سه مورد فوق را كسب مي كنند و در دستيابي به موفقيت با شكست مواجه مي گردند.آمادگي براي شركت در مسابقه عبارتست از ايجاد عاداتي كه منجر به پيروزي مي گردد.تحقيقاتي كه در كانادا درباره ورزشكاران شركت كننده در المپيك انجام شد.مبين اين نكته است .كه فقط چند قانون اساسي خانه داري مي تواند در اين امر موثر باشد .شما بايد در كارهاي روزانه خود اهدافي را تعيين نماييد.اين اهداف ممكن است در ارتباط با مدرسه ،كار يا تعهدات خانودگي و همچنين ورزش باشد.انجام هر يك از جلسات تمرين داراي هدفي در دستور العمل كار شما مي باشد ،و اينكه شما در هر وضعيتي هدفي را تعيين كنيد بسيار اهميت دارد.اهداف بايد قابل اندازه گيري باشند،براي مثال شايد بخواهيد در زماني معين بدويد ،يا پرش طولي خود را بهبود بخشيد يا از تعداد دفعات خطاهاي غير ضروري خود در حركت فورهند بكاهيد.به هر حال ،اهداف همچنين مي توانند با تقويت تمركز شما در طول يك جلسه تمرين بسيار طولاني ارتباط داشته باشند و يا در افزايش عملكرد شما در ارتباط با عوامل موجود در زمان بعد از تمرينات مربوط باشند.به هر صورت تعيين هدف قبل از شروع هر جلسه تمرين و سپس ارزيابي خودتان بعد از اتمام آن بسيار اهميت دارد در بعضي از رشته هاي ورزشي مثل شنا و دوميداني ،ما ببيشتر وقتمان را صرف تمرين مي كنيم تا اينكه به مسابقه بپردازيم البته بهره گيري هر چه بيشتر از زمان تمرين بسيار ضروري مي باشد تمرينات نبايد به شكلي باشد كه به آساني بتوانيد وارد عمل شويد.بلكه مربي اول نكات مهم و شدت تمرينات را در هر جلسه توضيح مي دهد ،شما بايد ذهنتان را آماده كنيد و بر روي عناصر كليدي هر جلسه تمرين تمركز دهيد.شايد زماني كه تازه شروع به گرم كردن خودتان مي نماييد هدفي را براي بقيه كارتان در نظر بگيريد.