مشخصات فایل@رساله و مبانی نظری مجموعه ورزشی@

رساله و مبانی نظری مجموعه ورزشی|31010977|snp50656523|مبانی نظری مجموعه ورزشی,رساله مبانی نظری مجموعه ورزشی,مطالعات و مبانی نظری مجموعه ورزشی,برنامه فیزیکی مبانی نظری مجموعه ورزشی,ضوابط و استانداردهای طراحی مبانی نظری مجموعه ورزشی
با ما همراه باشید با موضوع رساله و مبانی نظری مجموعه ورزشی

این فایل معماری به بررسی می پردازد.
در فرمت word قابل ویرایش و در 87 صفحه می باشد.

بخشی از محتوا ::
در جامعه شهری امروز سلامتی از مهمترین وجه های زندگی به شمار می آید . این بدان معنی است که با توجه به رشد جمعیت سطح سلامتی مردم نیز باید توجه گردد تا جامعه ای سالم را برای انجام فعالیت های اقتصادی و در آمدزا داشت قشر بزرگی از جامعه از ثلث اوقات شبانه روزی ( اوقات استراحت و تفریح ) مدتی را به ورزش ، تماشای مسابقات ورزشی و گفتگو درباره مسائل ورزشی می گذرانند
فهرست مطالب :
شناخت موضوع پروژهفضاهای مسابقاتیبخشهای تفریحیتعاریفتعریف اماکن شنا و ورزشهای آبیتعاریف استخرانواع استخرابعاد استخرتعریف نجات غریقژیمناستیکتکواندوبدنسازیکاراتهمطالعات معماری و برنامه ریزیموازین و مقررات شهریمجموعه ورزشی از نظر موقعیت شهری و شهرسازیمقررات طراحی وساختمقرارت و مشخصات فنی انواع ورزش هاویژگیهای مراکز ورزشیموقعیت و شرایط استقرارانتخاب زمینجانمایی بنا هاعوامل طبیعی موثر در استقرار مجموعه ورزشیعوامل مصنوع موثر در استقرار ورزشگاههادسته بندی ورزشهای آبی بر حسب محل انجام ورزش ها در سایتورزش های مسابقاتیورزش های تفریحیسالن های ورزشیمعرفی سالن های ورزشیاستخر شنای تفریحیاستخرهای چند منظورهشنای گروهی و نمایشیتعیین حداکثر ظرفیت استخرها بر حسب نوع شنا و نوع استخرحداکثر ظرفیت استخرها بر حسب عمق استخرسرانه استخر به ازاء عمق استخرفضاهای جنبی مورد نیازبدنسازیمشخصات کالبدیملاحظات محیطی ویژه ورزشمیزان تعویض هواویژگی بازی از نظر اکوستیکملاحظات فنی و جزئیات ساختمانی ویژهویژگی های کالبدی سالنهای ورزشینورصدارسانه های همگانیجایگاه گزارشگرانجایگاه خبرنگارانتابلوی نمایش سالنسرویسهافضای ارتباطی رختکنفضاهای خدماتیاتاق مربیانفضای مربیان و ارتباط با دیگر فضاهاکلاسهای تئوریمشخصات اصلی کلاسهای آموزشیبوفهمحل فروش بلیطانبارهای وسایل ورزشیفضاهای باز سالهاپارکینگفضاهای ارتباطی مشترکسالنهای چند منظوره ورزشیمقررات فنی و جزئیات ساختمانی سالنهای ورزشیدیوارهابازشوهاسقف هانورپردازی ورنگ سقف هاقابلیت های سقف داخلیسازهملاحظات محیطی ویژه ورزششناخت تاسیسات استخرهاملاحظات فنی و جزئیات ساختمانی ویژه استخرهانشانه گذاری استخرسیستم های سر ریز آب استخر هاسرریز های هم سطح یا حاشیهسرریز های روبازعوامل موثر در طراحی دیوار سالن های ورزشیاستحکام و پایداری دیوارهادرها و پنجره ها در سالن های شنافضاهای جانبی ( عرصه های غیر ورزشی )دسترسی های خارجیدسترسی به وسائط نقلیه و پارکینگعلائم راهنماتسهیلات فضاهای داخلیفضاهای عمومی و تسهیلات رفاهی