مشخصات فایل@نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزش@

نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزش|32011602|snp50656523|مالیات, معافیت های مالیاتی, باشگاه های کوچک ورزشی, مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی,پروژه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزش
با ما همراه باشید با موضوع نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشتحقیق حاضر با عنوان بررسی ی شهر اصفهان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 139صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهمطالعه حاضر با هدف تعیین نقش معافیت های مالیاتی بر توسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران باشگاه های کوچک ورزشی شهر اصفهان و همچنین کارشناسان ورزشی که دارای مدرک دکتری مدیریت ورزشی ویا اقتصاد هستند، تشکیل می دهند. به دلیل محدود بودن جامعه(133نفر)، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات مربوط به نمونه از طریق پرسشنامه محقق ساخته معافیت های مالیاتی که برای اندازه گیری سه خرده مقیاس (مبانی معافیت های مالیاتی، معافیت های مالیاتی پایه درآمدی، معافیت های مالیاتی موضوعی) تهیه شده بود، جمع آوری گردید. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 0.89 بدست آمد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t مستقل، t تک نمونه ای استفاده شد و سطح معناداری نیز 01/0 p ≤ در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه مدیران و کارشناسان، معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی پایه و معافیت‌های مالیاتی موضوعی بر توسعه¬ی باشگاه‌های کوچک ورزشی نقش دارد. ولی بین دیدگاه کارشناسان و مدیران باشگاه‌ها در خصوص معافیت‌های مالیاتی تفاوتی مشاهده نشد. مقدمهامروزه ورزش از انجام یک فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و در کشورهای مختلف توسعه‌ای نسبتاً زیاد داشته است (الهی، 1383) و به‌عنوان یک بخش اقتصادی از ابعاد مختلف، در تولید و مصارف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد (آندروف، 1380). تا جائیکه ورزش در اکثر کشورها به‌مثابه یک تجارت و صنعت به شمار رفته و دولتمردان در کشورهای پیشرفته ورزش را به‌عنوان یک تجارت و صنعت مهم در کنار سایر صنایع به‌حساب می‌آورند (الهی، 1387). ورزش حرفه‌ای به‌عنوان یکی از حیطه‌های متنوع و گوناگون ورزش امروزی، نقش بسزایی در پیشبرد صنعت ورزش داشته است، به‌طوری‌که عنایت به ورزش حرفه‌ای کمک شایان و قابل‌توجهی را به اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مبذول داشته است (همان منبع).ضرورت جهانی‌شدن ورزش که از دهه 1980 آغاز شد موجب تغییر نقش ورزش در جامعه گردید و فرصت‌های درآمدزایی بسیاری را برای افراد، مؤسسات و رسانه‌های مختلف ایجاد نمود (ایزدی، 1384).جذابیت‌های خاص ورزش و به وجود آمدن تمایلات خاصی در بین تمامی جوامع نسبت به رویدادهای ورزشی باعث شده تا تیم‌های ورزشی برای توسعه و ارتقاء کیفیت خود نیازمند تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی باشند. زیرساخت‌های اصلی صنعت ورزش را باشگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که به‌مثابه کارخانه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی عمل می‌کنند (عسکریان، 1383).مالیات به آن دسته از درآمدهای دولت اطلاق می‌شود که از درآمد، دارایی و مصرف افراد جامعه به‌موجب قوانین و بدون پرداخت عوض خاص برای تأمین هزینه‌های عمومی برداشت می‌شود (بخشی، 1391).مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که دولت‌ها توسط آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه‌های خود را پیگیری می‌نمایند (نظری، 1390).دولت‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی برحسب شرایط موجود به اخذ مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی می‌پردازند تا بدین‌وسیله ضمن دستیابی به اهداف درآمدی و عدالت اجتماعی، جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی را نیز پوشش دهند. البته اعطای معافیت‌ها و تعیین حدومرز آن‌ها در کشورهای مختلف با توجه به اهدافی که آن جامعه تعقیب می‌کند متفاوت هست (آقایی، 1380).استفاده از سیاست معافیت مالیاتی در هر مورد، توجیهات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد اما درهرحال معافیت مالیاتی برای حمایت از یک منطقه مشخص، فعالیت ویژه و یا به‌منظور کمک به قشری خاص اعطا میشود (نظری، 1390).شاید بتوان ادعا کرد که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است. دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است که عمده‌ترین آن درآمدهای مالیاتی هست. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد؛ بنابراین پی‌ریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک جو مناسبی برای احراز برنامههای گوناگون فراهم می‌کند که بایستی در قالب برنامههای توسعه اقتصادی پیش‌بینی شود (پورمقیم، نعمتپور و موسوی، 1384).نقش ورزش ازنظر اجتماعی، روانی، فرهنگی و جسمانی در جهان امروز انکارناپذیر است (حسینی و همکاران، 1389). صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم، یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار می¬رود. مولین (1983) برای اولین بار از ورزش به‌عنوان یک صنعت یادکرد. او اشاره داشت هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفه‌ای که موجبات افزایش ارزش‌افزوده‌ی کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند، صنعت ورزش محسوب میشود (عسگریان و همکاران، 1384).در حال حاضر، بحث خصوصی‌سازی در تمام صنایع موردتوجه قرارگرفته و صنعت ورزش نیز از این مقوله مستثنا نیست. در بسیاری از کشورهای جهان ساختار سنتی باشگاه‌ها تغییر کرده و به مدد تجاری شدن باشگاه‌ها صنعت ورزش رونق زیادی یافته است. در کشورهای پیشرفته ارزش‌افزوده صنعت ورزش بخش قابل‌توجهی از محصول ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی دارد (علیدوست قهفرخی، فراهانی، نادران، 1389). این در حالی است که صنعت ورزش در ایران هزینه¬بر است. باشگاه های ایرانی از دولت بودجه می گیرند و توان درآمدزایی زیادی ندارند (سازمان بورس اوراق بهادار تهران،1381).نقش باشگاه‌ها در صنعت ورزش، اهميت بسیاری دارد، به‌طوری‌که باشگاه‌هاي حرفه‌ای ورزشي هستة اصلي آن به شمار می‌روند، ريشه و هستة اصلي توسعه ورزش حرفه‌ای در درون باشگاه‌ها شكل می‌گیرد و زيرساخت اصلي صنعت ورزش، باشگاه‌هايي هستند كه به‌مثابه کارخانه‌های توليدي و بنگاه‌های اقتصادي اين صنعت عمل می‌کنند (خبیری، الهی، 1384).فهرست مطالبفصل اول1-1 مقدمه 21-2 بیان مسأله: 41-3 ضرورت و اهمیت پژوهش 81-4 اهداف پژوهش 121-4-1 هدف کلی پژوهش 121-5 فرضیه های پژوهش 121-6 قلمرو موضوعی: 131-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات 14فصل دوم2 مقدمه 152-1 بخش اول: مالیات 152-1-1 تعریف مالیات: 152-1-2 انواع مالیات: 152-1-3 پیش زمینه 162-1-4 تاریخچه مالیات 182-1-5 اهمیت مطالعهء معافیت های مالیاتی 192-1-6 انواع معافیت های مالیاتی 192-1-7 بررسی معافیت‌های اعطایی در قوانین جاری 232-2 بخش دوم: ورزش 242-2-1 تعریف ورزش 242-2-2 تجارت و ورزش 252-2-3 بازاريابي در حوزه ورزش 292-2-4 صنعت ورزش 312-2-5 مدل تقسیمات صنعت ورزش 332-3 بخش سوم: کسب و کار 342-3-1 فضای کسب‌وکار 342-3-2 معیارهای اندازه گیری فضای کسب‌وکار 352-3-3 حاکمیت شرکتی وارتباط آن با فضای کسب‌وکار 352-3-4 وضعیت ایران درشاخص های فضای کسب‌وکار (رتبه ایران در بین کشورها) 362-3-5 موانع ومشکلات پیش روی بهبود فضای کسب‌وکار 372-3-6 شاخص هاي فضاي کسب و کار 382-3-7 شاخص پرداخت مالياتها 412-3-8 وضعيت شاخص پرداخت ماليات در ايران 432-4 بخش چهارم: ورزش و مالیات 482-4-1 ماده 134 قانون مالیات های مستقیم: 482-4-2 آیین نامه اجرایی مادۀ 134 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم_مصوب 1380 492-5 مطالعات انجام شده 512-5-1 تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 512-5-2 تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 57فصل سوم3 مقدمه 593-1 روش تحقيق 593-2 جامعه آماري 593-3 نمونه آماري، روش نمونهگيري 593-4 ابزار تحقیق 593-5 روايي و پايايي ابزار تحقيق 603-6 نحوه جمع آوری اطلاعات 603-7 روشهاي آماري تحليلدادهها 60فصل چهارم4 مقدمه 624-1 ویژگیهای فردی 624-1-1 نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن 624-1-2 نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس رشته تحصیلی 634-1-3 نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی 634-1-4 نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس پست 644-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 644-3 تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 654-3-1 بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 654-3-2 آزمون فرضیه ها 65فصل پنجم5 مقدمه 825-1 خلاصه تحقیق 825-2 یافته های تحقیق 855-3 بحث تحقیق 875-4 نتیجه گیری کلی 925-5 محدودیت های تحقیق 955-6 پیشنهادات 955-6-1 پیشنهادات برخاسته از تحقیق 955-6-2 پیشنهادات برای سایر محققین 96