مشخصات فایل@فیزیولوژی ورزشی@

فیزیولوژی ورزشی|50480054|snp50656523|فیزیولوژی ورزشی
با ما همراه باشید با موضوع فیزیولوژی ورزشی

این متن شامل 38 صفحه می باشدانعطاف ماهیچه استقامت قلبی و ریوی


فیزیولوژی ماهیچه منابع انرژی


سامانه ATP-Pc


سامانه اسیدلاکتیک


سامانه هوازی


برگشت به حالت اولیه و وام اکسیژن


فیزیولوژی گردش خون


فیزیولوژی تنفس


حجم جاری و تهویه ریوی


منابعمقدمه :


به ۴ بخش عمده تقسیم می‌شود:


1-آمادگی جسمانی


2- فیزیولوژی عضلات


3-فیزیولوژی گردش خون


4- فیزیولوژی تنفس


بدن انسان برای اینکه بتواند نقش خود را به طور مؤثر در زندگی ایفا کند باید از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار باشد یعنی به طور مداوم انرژی لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. وقتی سخن از آمادگی جسمانی به میان می‌آید مقصود از آن داشتن چنان قلب ، رگ‌های خونی و شش‌ها و ماهیچه‌هایی است که بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند و با شور و نشاط تمام در فعالیت‌ها و تفریحات سالمی شرکت کنند که افراد عادی و غیر فعال از انجام آنها ناتوانند. عوامل متعددی در آمادگی جسمانی مؤثر است اما چهار عامل بیش از عوامل دیگر در این میان ایفای نقش می‌کنند این عوامل عبارت‌اند از (نیروی ماهیچه، استقامت ماهیچه، انعطاف ماهیچه و استقامت قلبی ریوی)


نیروی ماهیچه

همانطور که می‌دانید حدود ۴۰ درصد وزن بدن راماهیچه تشکیل می‌دهد این عضلات در خود تولید انرژی می‌کنند که این نیرو، نیرویماهیچه نامیده می‌شود که البته قابل اندازه‌گیری نیز هست. مهم‌ترین عاملشناخته شده در آمادگی جسمانی استعداد و توانایی عضلات در وارد کردن نیرویا مقاومت در برابر آن است. تمرینات قدرتی از عواملی است که سبب حجیم شدنتارهای عضلانی می‌شود و توانایی فرد را در کاربرد نیروی تولید شده افزایشمی‌دهد. قدرت ماهیچه اهمیت بسیاری در ورزشهای مختلف و البته فعالیت‌هایروزانه دارد بسیاری از مردان و حتی زنان از عضلات بازو و سرشانه ضعیفیبرخوردار هستند که باعث ضعف در فعالیت‌های ورزشی و روزانه و ایجاد درد وبیماری در سنین بالا می‌شود.استقامت ماهیچه

عضلات در خود انرژی ذخیره می‌کنند. این عمل به ماهیچه‌ها امکان می‌دهدکه مدت زیادی به فعالیت خود ادامه دهند. این عمل عضلات را استقامت عضلانیگویند. استقامت عضلانی عبارت است از ظرفیت یک عضله یا گروهی از عضلات برایانقباض مداوم. معمولاً استقامت عضله را با قدرت عضلانی اشتباه می‌گیرندولی باید توجه کرد که معمولاً استقامت عضلانی عبارت است از توانایی درکاربرد قدرت و نگهداری این توانایی برای مدت نسبتاً طولانی. برای مثال درفعالیت‌هایی چون: برف پارو کردن، چمن زدن، نظافت و یا حرکات ورزشی چوندراز و نشست، بالا کشیدن بدن در حالتبارفیکس و . . . استقامت عضلانی نقش اساسی دارد که می‌شود با تمرینات منظم ورزشی آن را افزایش داد.


انعطاف ماهیچه

توانایی در کاربرد عضلات در وسیعترین دامنه حرکت آنها به دور مفصلها راانعطاف پذیری گویند. این عامل در آمادگی جسمانی از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست. با تمرینات ورزشی میزان توانایی مفاصل بدن در خم شدن و چرخیدن بیشترمی‌شود و در نتیجه کارایی عضلات بهبود می‌یابد اگر مفاصل از انعطاف کمیبرخوردار باشند محدودیت حرکتی برای بدن ایجاد می‌شود. انعطاف پذیری درفعالیت‌های روزانه چون باغبانی، خانه داری، فعالیت‌های ورزشی که احتیاج بهنرمی و انعطاف پذیری دارند مؤثر است. که البته این نقش در فعالیت‌هایورزشی چونژیمناستیک ، دو میدانی و . . . پر رنگ تر می‌شود.


استقامت قلبی و ریوی